Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

kyszz
5505 b806 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
9867 d07a 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
kyszz
Ludzie tak bardzo boją się rozczarowań, że nawet nie próbują być szczęśliwi. Ale lepiej być dwa razy rozczarowanym niż ani razu szczęśliwym. 
— Piotr Adamczyk – Powiem Ci coś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasomebunny somebunny
kyszz
9726 908f 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasomebunny somebunny
kyszz
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasomebunny somebunny
kyszz
9264 7690 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viabeeth beeth

November 07 2018

kyszz
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
kyszz
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viatake-care take-care
kyszz
8252 c887 390
Maud Chalard
Reposted fromPoranny Poranny viatake-care take-care
kyszz
Liczy się miłość, kolego, w tym świecie liczy się tylko miłość.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frommissbrodka missbrodka viatake-care take-care
kyszz

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
kyszz
Reposted fromshakeme shakeme

October 28 2018

6747 4a26 390

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viajanealicejones janealicejones
kyszz
2474 4deb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanealicejones janealicejones
kyszz
0584 d024 390
kyszz
kyszz
0070 f1ff 390
kyszz
3351 a3ff 390

vintage nude photo - by Rikkō Nakamura, 1951.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl