Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

kyszz
kyszz
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
kyszz
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje

July 20 2017

6122 0608 390
Reposted frombackground background vianfading nfading
8564 7853 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viacaraseen caraseen
1219 ba33 390
Reposted fromkimik kimik viacaraseen caraseen
kyszz
3328 caa5 390
Reposted fromcaraseen caraseen
kyszz
5149 6b70 390
Reposted fromcaraseen caraseen
kyszz
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouaresonaive youaresonaive
6257 b6f2 390

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

kyszz
0512 5be7 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajanealicejones janealicejones
kyszz
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
9153 3df1 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viashakeme shakeme
kyszz
2944 f215 390
Reposted fromoutline outline viashakeme shakeme
kyszz
kyszz
2122 f90f 390
Reposted fromnfading nfading viashakeme shakeme
kyszz
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viasomebunny somebunny
kyszz
7379 14d8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasomebunny somebunny

July 19 2017

kyszz
7367 2e06 390
Reposted fromhagis hagis viashakeme shakeme
7304 2557 390
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl